Ricard Barberà | Altres Serveis

Altres Serveis

ITE Inspecció Tècnica d'Edificis

És tracta de la inspecció obligatòria i periòdica, per part de tècnics qualificats, dels edificis de més de 45 anys d’antiguitat, que es durà a terme cada 10 anys. És un mitjà que regula l’Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els seus edificis en un estat correcte. S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:
• Els edificis plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.
• Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
• Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a ajuts públics de rehabilitació
tarifes

Tarifes

Certificats Energètics

El certificat d’eficiència energètica i la seva corresponent etiqueta d’eficiència energètica s’han de tenir obligatòriament a partir de l’1 de juny de 2013, i tenen una validesa de 10 anys.
Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici vénen reflectits en el certificat d’eficiència energètica i en el seu corresponent etiqueta d’eficiència energètica, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de:
· A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

Tarifes

Cèdul.les d'Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

ITE Inspecció Tècnica d'Edificis

És tracta de la inspecció obligatòria i periòdica, per part de tècnics qualificats, dels edificis de més de 45 anys d’antiguitat, que es durà a terme cada 10 anys. És un mitjà que regula l’Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els seus edificis en un estat correcte. S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:
• Els edificis plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.
• Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
• Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a ajuts públics de rehabilitació
tarifes

Tarifes

Certificats Energètics

El certificat d’eficiència energètica i la seva corresponent etiqueta d’eficiència energètica s’han de tenir obligatòriament a partir de l’1 de juny de 2013, i tenen una validesa de 10 anys.
Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici vénen reflectits en el certificat d’eficiència energètica i en el seu corresponent etiqueta d’eficiència energètica, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de:
· A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

Tarifes

Cèdul.les d'Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.